سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه خود را بشناسد، به غایت هر شناخت و دانشی رسیده است . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :2
کل بازدید :1018
تعداد کل یاداشته ها : 4
99/3/6
1:32 ص

تمام هـسـتی من خاک پایتان بانو / و جان عالم هـسـتی فدایتان بانو

کـویـر جسم زمین پر شکوفه می‌گردد / که مـی‌وزد نـفـس د‌ل‌گـشـایـتان بانو

هـزار مرتبه گفـتم و باز می‌گویم /تـمـام هـستی من خاک پایتان بانو

میلاد نور مبارک

 

.

.

.

اس ام اس مخصوص روز پرستار ، اس ام اس ولادت حضرت زینب ،

واژه ی زیبای “پرستار” یعنی:

پ: پیمان خون بستن برای مهر و ایثار

ر: رفتن به سوی خدمت خلق

س: سربلند و ساده زیست و سختکوش

ت: تکمیل کننده کار طبیبان

ا: الگوی او مظهر تقوا، زینب کبری(س)

ر: راضی و خوشنود از رحمت خدا.

روزپرستار مبارک

.

.

.

اس ام اس مخصوص روز پرستار ، اس ام اس ولادت حضرت زینب ،

اگر زینب نمی آمد چه میشد / بهار کربلا کامل نمی شد

اگر بلبل هوای گل نمی کرد / گل از بی حرمتی پژمرده می شد

محبت در کجا ابراز می گشت / پرستاری پرستاری نمی شد

ولادت باسعادت الگوی پرستاران و روز پرستار مبارک


  
  

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

 کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاوربهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب میشوند.

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

 

 

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

 کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاوربهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب میشوند.

 پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یا قسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد  و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

قرارداد مقطوع

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.

 قرارداد امانى

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میکند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

 قرارداد براساس مواد و دستمزد

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد  انتظار تعیین میکند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

1) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.

2) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگی هاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

1- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

2-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

3- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.

4- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

5- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه میکند.

6- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

7- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.

8- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،

حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

9-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه:

 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع

کارفرما ضبط  میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات:

 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، آزاد میشود.


  
  

دانشگاه علوم اقتصادی یکی از دانشگاه های تخصصی مهم کشور در حوزه ی«مطالعات اقتصادی، مالی و حسابداری و مدیریت» است. ویژگی های این دانشگاه که آن را از سایر مراکز دانشگاهی متمایز می سازد عبارتند از:
1- طراحی و اجرای برنامه تربیت مدیران ارشد مالی و کارشناسان خبره در حوزه های حسابداری، مالی، بیمه و گمرک.
2- بخش عمده ای از دانش آموختگان این دانشگاه، موفق شده اند، جایگاه ممتاز مدیر ارشد مالی در نهادها و سازمان ها دولتی و خصوصی را احراز نمایند.
3- برخی از رشته های تحصیلی این دانشگاه، مانند کارشناسی مدیریت امور گمرکی و کارشناسی حسابداری (گرایش های مالیاتی، دولتی و حسابرسی)، فقط در این دانشگاه دایر بوده و منحصر به فرد می باشد.
4- علاوه بر این، درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان این دانشگاه در کنار کسب تخصص در حیطه های اقتصادی، مالی، حسابداری و بیمه موفق به اخذ رتبه های بالای آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور گردیده اند.

 

تاریخچه (تاسیس، رشد و تحول دانشگاه)

AWT IMAGE

قدمت این دانشگاه به سال 1315 باز می گردد که به عنوان اولین «مرکز آموزش وزارت امور دارایی» تاسیس، تشکیل و شروع به فعالیت نمود. هدف اصلی آن مرکز در دوره طولانی تحولات 50 ساله خود(1315-1365)، آموزش وتربیت نیروی انسانی ماهر در رده های مختلف دانشگاهی بوده است، تا آنجا که در بسیاری از آن سال ها، اعطای بورس های تحصیلی اعزام به خارج از کشور برای دوره کارشناسی امور مالی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی توسط این دانشگاه صورت می گرفته است.
مجوز تأسیس این دانشگاه تحت عنوان" دانشکده امور اقتصادی و دارایی" در شهریور ماه سال 1366 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت صادر و از سال 1367 اولین گروه دانشجویان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شدند.
این دانشگاه در آبان ماه سال 1382 از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا و از آن پس به صورت دانشکده ای مستقل وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره گردید. در شهریور ماه 1386 نام دانشگاه از امور اقتصادی تغییر یافته و با نام و عنوان جدید دانشکده علوم اقتصادی تبدیل و رسمیت یافت.
دانشگاه در دوره جدید، تغییرات و تحولات قابل توجهی را در بخش های مختلف دانشگاه تجربه کرده است. به عنوان مثال در بخش آموزشی تعداد دانشجویان دانشگاه از 577 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 85-84 به 3883 نفر دانشجو در سال تحصیلی 89-88 رسیده در مقطع کارشناسی ارشد و مقطع کارشناسی افزایش یافته است. به تناسب این تحولات، سایر بخش های دانشگاه نیز توسعه و تحول یافته اند.
در وب سایت دانشگاه
(www.ses.ac.ir)، گزارشی از عملکرد و شرح اقدامات بخش های مختلف دانشگاه ارائه شده است.

 

اهم اقدامات در دانشگاه علوم اقتصادی در برنامه چهارم توسعه( 84 تا 88)
1-
ارتقا و کسب جایگاه مهم در بین دانشکده های اقتصاد و مالی در کشور
2- کسب رتبه 16 ام در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در بین 58 مرکز آموزشی و پژوهشی و کسب رتبه 2 ام در بین دانشگاه های در حال توسعه در سال 88
3- راه اندازی رشته های بین رشته ای در دانشگاه نظیر دوره کارشناسی ارشد مهندسی مالی، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد اسلامی، مدیریت گمرک، مدیریت بیمه
4- بازسازی و نوسازی اساسی ساختمان های اصلی دانشگاه
5- احداث 3 سالن و تالار اجتماعات با مجموع گنجایش 354 نفر
6- افزایش اعضای هیئت علمی از 17 به 25 و جذب 20 بورسیه
7- احراز رتبه علمی-پژوهشی مجله"فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مدل سازی اقتصادی "با وب سایت مستقل
8- خرید 8000 هزار نسخه کتاب برای دانشگاه در طول 4 سال گذشته
9- سرویس بانک های اطلاعاتی معتبر و معروف
10- تهیه جامع ترین بانک کتاب های الکترونیکی ایران با 4000 کتاب اقتصادی و مالی
11- تجهیز تمام کلاس ها به اینترنت و ویدئو پروژکتور
12- راه اندازی وب سایت دانشگاه با جامع ترین اطلاعات ممکن و با 14 پرتال مستقل